अन्य वाहनहरु बाट कुन पाels्ग्राहरु तपाइँको कार फिट हुनेछ?

अन्य वाहनहरु बाट कुन पाels्ग्रा तपाइँको कार फिट हुनेछ? के अन्य पाels्ग्रा मेरो कार फिट ?, हामी ध्यान दिन्छौं कि मानिसहरु प्राय सोच्दछन् कि कुनै पनि रिम कुनै पनि कार मा राख्न सकिन्छ।