साबुन

अनुहार, मुँहासे र कपाल को लागी ZOTE साबुन

अनुहार, मुँहासे, कपाल को लागी साबुन साबुन। यो एक तटस्थ पारिस्थितिक साबुन हो यही कारणले यो सामान्य स्नान साबुन भन्दा राम्रो काम गर्दछ, जसमा धेरै छन्