विवाह

सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार संग एक विवाह समाप्त

एक सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार संग एक विवाह समाप्त। BPD मानिसहरु जसको मुख्य विशेषताहरु भावनात्मक अस्थिरता, आत्म छवि मा अस्थिरता, पारस्परिक सम्बन्ध मा र एक उल्लेखनीय र चिह्नित impulsivity संग छन्